Contact us!
+385 (0)99 4825 035 / info@zagrebtours.com

Uvjeti korištenja

Članak 1. OPĆE ODREDBE

Ovdje objavljeni opći uvjeti o pružanju turističkih usluga sastavni su dio Ugovora, odnosno vouchera za usluge koji su sklopljeni između turističke agencije ZAGREB TOURS Lajbek d.o.o. Lopašićeva 12a, 10000 Zagreb (u daljnjem tekstu: mi, naš, nama) i ugovaratelja putovanja (u daljnjem tekstu: gost, Vi). Svi podaci i uvjeti u programu i ovim Općim uvjetima obvezuju nas i Vas ukoliko u Ugovoru nije definirano drugačije.

Potvrdom rezervacije i uplatom cjelokupnog iznosa za određenu uslugu, Vi potvrđujete svoju suglasnost sa svim dolje navedenim uvjetima.

Članak 2. SADRŽAJ PONUDE

Mi osiguravamo uslugu prema informacijama objavljenim i važećim na dan potvrde rezervacije, te prema opisu i terminu u potvrđenoj rezervaciji. Jamčimo navedeno, osim u slučaju više sile i izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći, predvidjet i otkloniti. Pod višom silom podrazumijeva se: smrt, iznenadna akutna bolest ili nesretni slučaj s teškom tjelesnom ozljedom gosta/putnika ili člana njegove najuže obitelji, vojna vježba ili ratno stanje, štrajkovi, terorističke akcije, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti, kašnjenje zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava i slično. Nismo dužni pružiti usluge izvan ovih Općih uvjeta.

Članak 3. REZERVACIJE I UPLATE

Rezervacije usluga primaju se telefonom, telefaksom ili e-mailom.  
Prilikom rezervacije dužni ste dati sve točne podatke koji su potrebni za postupak rezervacije. Potpisivanjem ugovora, vouchera, odnosno diktiranjem broja svoje kreditne kartice kod kupnje usluga putem sredstava daljinske komunikacije, potvrđujete da ste upoznati s ovim Općim uvjetima o pružanju turističkih usluga i da ih u cijelosti prihvaćate.

Prije potvrde rezervacije obavijestiti ćemo Vas o ukupnoj cijeni rezervacije. Nakon potvrde rezervacije trebate uplatiti nepovratni depozit  - 50% od ukupnog iznosa rezervacije, a ostatak trebate uplatiti najkasnije 60 dana prije polaska (rane rezervacije).  U određenim okolnostima (ovisno o trenutku rezervacije) zamolit ćemo vas nepovratni depozit veći od uobičajenih 50%.

Uplatu rezervacije moguće je izvršiti u Hrvatskoj i inozemstvu na slijedeće načine:

1. kreditnom karticom offline: Visa, Mastercard, American Express – ako mislite da je ovaj način najpogodniji za vas, poslat ćemo vam formular za autorizaciju koji trebate ispuniti te ga proslijediti na naš fax +385 (0)1 4825 035. Tako nas ovlašćujete da teretimo karticu za dogovorenu vrijednost vaše rezervacije. Kreditnu karticu teretimo za iznos izražen u kunama po prodajnom tečaju za devize Raiffeisen banke na dan terećenja kartice.

*U slučaju plaćanja kreditnom karticom cijena se uvećava 4%

2. plaćanje gotovinom za goste iz Hrvatske: putem opće uplatnice uplatu prosljeđujete na žiro-račun.

3. plaćanje deviznom doznakom iz inozemstva: plaćanje bankovnim transferom na devizni račun.

ZAGREB TOURS – Lajbek d.o.o.  
Lopašićeva 12a, 10 000 Zagreb, Hrvatska 
Raiffeisen bank 
IBAN HR1324840081104122985 
SWIFT CODE RZBHHR2X

* bankarske troškove plaćanja bankovnim transferom snosi gost.

Članak 4. NAŠE PRAVO NA PROMJENE I OTKAZ REZERVACIJA

Sukladno Članku 2. ovih Općih uvjeta o pružanju turističkih usluga, mi zadržavamo pravo na promjenu i otkaz rezervacije i to ako nastupi viša sila ili izvanredne okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti ili izbjeći. Ovisno o razlogu promjene ili otkaza rezervacije uz prethodnu obavijest , prvo ćemo pokušati pronaći zamjensku uslugu ili smještaj za Vas iste ili više kategorije i po cijeni po kojoj ste uplatili rezervaciju. U slučaju nemogućnosti zamjene zadržavamo pravo otkaza rezervacije uz prethodnu obavijest gostu i obvezujemo se vratiti cjelokupni uplaćeni iznos. U slučaju otkaza rezervacije od naše strane , nemate pravo tražiti naknadu štete.

Članak 5. NAŠE OBVEZE

Mi smo dužni brinuti se o provedbi usluga kao i o izboru pružatelja usluga pažnjom dobrog organizatora. Također smo dužni brinuti se o pravima i interesima gosta sukladno dobrim običajima u turizmu. Dužni smo sve ugovorene usluge izvesti u potpunosti i  kako je opisano, osim u slučaju više sile i izvanrednih okolnosti (Članak 2.)

Članak 6. VAŠE PRAVO NA PROMJENE I OTKAZ REZERVACIJA

U slučaju da Vi želite promijeniti ili otkazati rezervaciju, morate to učiniti pismeno (e-mailom, faxom ili poštom). Mi će odobriti promjenu samo ako je to moguće. Pod promjenom smatramo: promjena broja osoba, promjena imena korisnika usluge, promjena smještajne jedinice, promjena određene usluge, promjena datuma početka i/ili završetka korištenja usluge. Ukoliko je promjena rezervacije moguća bez dodatnih troškova, bit će napravljena besplatno. Ako je promjena rezervacije moguća uz određene nove troškove,mi ćemo uz prethodnu obavijest zaračunati samo stvarne troškove uzrokovane promjenom rezervacije. U slučaju da  ne prihvatite novonastale troškove prilikom promjene rezervacije ili da promjena rezervacije nije moguća, te ako zbog toga odustanete od potvrđene rezervacije primjenjuju se uvjeti otkaza rezervacije kako slijedi:

 • za otkaz do 60 dana prije korištenja usluge, naplaćujemo 50% od ukupne cijene usluge
 • za otkaz od 59 do 40 dana prije korištenja usluge 60% od ukupne cijene usluge
 • za otkaz od 39 do 25 dana prije korištenja usluge 70% od ukupne cijene usluge
 • za otkaz od 24 do 8 dana prije korištenja usluge 80% od ukupne cijene usluge
 • za otkaz od 7 do 0 dana prije korištenja usluge  naplatiti ćemo 100% cijene rezervirane usluge
 • za otkaz rezervacije na sam dan početka korištenja usluge naplaćujemo 100% cijene rezervirane usluge

Članak  7. OBVEZE GOSTA

Vi ste dužni:

 • posjedovati valjane putne isprave
 • poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske
 • provjeriti da li Vam je za ulazak u Republiku Hrvatsku potrebna viza, te ako je sami snosite troškove pribavljanja iste
 • pridržavati se kućnog reda u smještajnim objektima, te surađivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri
 • pružatelju usluge, kod dolaska na odredište, predati dokument (voucher) o rezerviranoj i plaćenoj usluzi

U slučaju nepoštivanja ovih obveza , dužni ste sami podmiriti nastale troškove.

Kod dolaska s kućnim ljubimcem, gost je dužan najaviti vrstu, opisnu veličinu te broj životinja s kojim eventualno dolazi.

Članak 8. RJEŠAVANJE REKLAMACIJA

Mi nismo odgovorni za oštećenu, uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnom objektu. Izgubljena prtljaga ili krađa prijavljuju se pružatelju usluge i policiji.

Vi imate pravo na reklamaciju za neizvršene uplaćene usluge. U slučaju nekvalitetno izvršene usluge, možete uložiti prigovor (u pismenom ili e-mail obliku).

Postupak reklamacije:

 • dužni ste na dan dolaska, odmah kod pružatelja usluge, reklamirati neodgovarajuću uslugu i o tome obavijestiti vodiča
 • ako je do razloga za reklamaciju došlo tijekom boravka, trebate prijaviti reklamaciju po njenom nastanku.
 • dužni ste surađivati sa pružateljem usluge i nama u dobroj namjeri s ciljem da se otklone uzroci reklamacije.
 • ako na licu mjesta prihvatite ponuđeno rješenje reklamacije koje odgovara uplaćenoj usluzi, nismo dužni uvažiti naknadni prigovor.
 • ako prigovor nije bio riješen na licu mjesta, najkasnije 8 dana nakon prestanka usluge trebate nama poslati prigovor zajedno s popratnim dokumentima koji dokazuju osnovu prigovora na e-mail: info@zagrebtours.com ili poštom: ZAGREB TOURS– Lajbek d.o.o. Lopašićeva 12a, 10000 Zagreb.
 • najviši iznos nadoknade po reklamaciji može biti samo iznos reklamiranog dijela usluge
 • ako gost ne reklamira rezerviranu uslugu na licu mjesta ne ostvaruje pravo na povrat novca za uplaćenu uslugu

Pružatelj usluge također ima pravo na reklamaciju ukoliko smatra da mu je učinjena neka šteta. Gost se potvrdom rezervacije obvezuje da će, ako uzrokuje bilo kakvo oštećenje, pružatelju usluge na licu mjesta platiti svu nastalu štetu. Mi i naši partneri dobavljači zadržavamo pravo na reklamaciju u slučaju počinjene štete. Potvrđivanjem rezervacije prihvaćate plaćanje eventualne štete na licu mjesta.

Članak 9. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Vaši osobni podaci potrebni su nam za realizaciju tražene usluge. Svoje osobne podatke dajete dobrovoljno, a isti će se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju. Mi se obvezujemo da Vaše osobne podatke nećemo proslijediti trećoj strani osim u svrhu realizacije tražene usluge.

Članak 10. OSIGURANJE

Naša preporuka je da uplatite puno osiguranje za trajanje odmora i da provjerite da li su sve aktivnosti pokrivene osiguranjem. Osiguranje mora uključivati i troškove hitne evakuacije i repatrijacije.

Članak 11. ZAVRŠNE ODREDBE

Gost i ZAGREBTOURS nastojat će eventualne nastale sporove rješavati sporazumno. U protivnom će gost i ZAGREBTOURS biti podvrgnuti odluci nadležnog suda u Zagrebu uz primjenu hrvatskog prava.

sječanj, 2010.